Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 8, 508 - 508

2017 21 cover samsen

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Acceptance and commitment therapy bij kinderen en jongeren

Monique Samsen, Janneke De Heus

Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2017 131 pagina’s, isbn 978-90-368-1437-9, € 42,-

Dit werkboek geeft een kort overzicht van de theoretische achtergrond van acceptance and commitment therapy (act), maar is daarnaast vooral een praktische vertaling van deze methodiek vanuit de volwassenenzorg naar toepassing bij kinderen en jongeren. Het biedt een verzameling van oefeningen en metaforen, waarbij de lezer zelf een inschatting kan maken wanneer en welke oefening/metafoor te gebruiken op een bepaald moment van de begeleiding.

Het werkboek richt zich op begeleiders van kinderen/jongeren van 8 tot 18 jaar, bijv. werkzaam in het onderwijs of de gezondheidszorg. De methodiek wordt beschreven als breed toepasbaar; als een manier van in het leven staan (zonder de ‘t’ van therapie), als een vorm van kortdurende begeleiding/coaching dan wel als een methodiek die kan worden toegepast bij langdurige, al dan niet gespecialiseerde behandelingen.

Een van de pijlers in het boek is dat er in de wereld dingen gebeuren die niet leuk zijn. De maakbaarheid van de wereld wordt op dusdanige manier beschreven dat het een mooi contrast biedt met het huidige wereldbeeld. Vanuit deze visie kijken de auteurs naar het vergroten van de vaardigheden van kinderen/jongeren en heeft het boek een ontwikkelingsgericht karakter. Het richt zich niet specifiek op diagnoses waardoor het breed inzetbaar is.

Het is een praktisch werkboek dat aanzet tot denken over het act-gedachtegoed en hoe dit in te zetten om de flexibiliteit van het kind/de jongere te vergroten. Het zelf flexibel gebruik maken van act4kids en het zo nodig aanpassen van voorbeelden, oefeningen en metaforen is goed mogelijk.

De kracht van het act-model is dat het een manier van kijken naar moeilijkheden en problemen is met acceptatie van de situatie en vertrouwen in een goede afloop zonder deze al te kennen. Dit maakt het een methodiek die uitermate geschikt is om ook ouders in mee te nemen, als voorbeeldfunctie. Verdere uitwerking hiervan had een mooie aanvulling geweest. Vermoedelijk heeft de beperkte uitwerking te maken met de nog beperkte wetenschappelijke ondersteuning hiervan.

De illustraties zijn een goede ondersteuning en maken het zeer toegankelijk voor gebruik bij jonge kinderen en ondersteunen in een non-verbale benadering van kinderen en jongeren.

act4kids is een welkome opzet naar het gebruik van act bij kinderen en jongeren, waarbij het als basis kan fungeren voor individuele behandelingen bij kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers.

O. Peerbooms, kinder en jeugd-psychiater, Arnhem