Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 8, 456 - 465

Oorspronkelijk artikel

ROM bij ouderen: een prospectief cohortonderzoek naar de uitkomsten op de HoNOS 65+ bij verschillende diagnosegroepen

M.L.M. Hermens, M.A. Nugter, N. Mooij, A.W. Hoogendoorn, G.E. van Son, S. Robbers, M.M. van Bueren, A.T.F. Beekman, J. Theunissen

achtergrond Routine outcome monitoring (rom) biedt mogelijkheden om behandeluitkomsten in de dagelijkse klinische praktijk te analyseren en ervan te leren.
doel Nagaan welke veranderingen zich voordoen in het psychisch en sociaal/maatschappelijk functioneren gedurende de behandeling van oudere patiënten met een stemmingsstoornis, angststoornis, middelenafhankelijkheid, psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.
methode Data van 1810 patiënten (60-101 jaar) van 9 ggz-instellingen, aangesloten bij SynQuest cv, werden gebruikt. De totaalscores en de itemscores op de Health of the Nation Outcome Scales voor ouderen (Honos 65+) aan het begin en einde van de behandeling werden geanalyseerd en gerelateerd aan de diagnose.
resultaten Patiënten verbeterden substantieel (effectsize; es = 0,8). De mate van verbetering verschilde per diagnosegroep: patiënten met een angst- of stemmingsstoornis toonden de meeste verbetering (es = 0,8 en 1,0). De mate van verbetering verschilde per Honos 65+-item; met name op ‘depressieve problemen’ en ‘andere geestelijke en gedragsproblemen’ werd vooruitgang geboekt.
conclusie Veel patiënten verbeterden tijdens de behandeling in de ouderenpsychiatrie. Dit biedt ouderen met psychische problematiek een hoopvol perspectief. De scores op de individuele items van de Honos 65+ kunnen behandelaars helpen om de behandeling op de problemen van de patiënt af te stemmen en het behandelresultaat te monitoren en te evalueren met de patiënt.

trefwoorden behandeluitkomsten, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, rom, routine outcome monitoring