Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 7, 446 - 446

2016 238 cover kerkhof

Algemene psychiatrie

Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ (2e herz. druk)

Ad Kerkhof, Bert Van Luin (red.)

Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2016 331 pagina’s, isbn 978-90-368-0971-9, € 39,50

Dit boek is een herziening van het boek Suïcidepreventie in de praktijk uit 2010. Dit lijkt mogelijk maar een korte tussentijd, maar er is de laatste jaren veel gebeurd op vlak van suïcidepreventie. Zoals de auteurs terecht stellen, is de kennis omtrent suïcidepreventie toegenomen en hebben we meer handvatten voor behandeling van suïcidaal gedrag.

Zoals veel (hand)boeken over suïcidaal gedrag start ook dit boek met een deel over begrippen, cijfers en verklaringen. Deze duiding blijft echter noodzakelijk om een goed begrip en achtergrond te hebben van het complexe gedrag dat suïcidaal gedrag is. Alle elementen komen hierbij zeer omvangrijk en breed aan de orde; helder en to-the-point. Bij het stuk over de verklaringen beschrijft men suïcidaal gedrag uitvoerig vanuit verschillende perspectieven. Het enige wat hierbij ontbreekt, is de beschrijving van de neurobiologische risicofactoren. Deze worden wel genoemd, maar niet verder besproken en geduid. Aangezien verderop in het boek de biologische interventies wel aan bod komen, kan de lezer hierbij de nodige achtergrond missen om een goed begrip te hebben van deze interventies. Dit is echter slechts één kleine opmerking in een verder breed onderbouwd deel 1.

De grote waarde van het boek zit vooral vervat in deel 2 en 3, waarbij de auteurs de interventies beschrijven, enerzijds de algemene interventies in de gezondheidszorg (deel 2) en anderzijds de specialistische interventies (deel 3). Beide delen omvatten een brede waaier aan hoofdstukken, waardoor de lezer een veelomvattend overzicht krijgt van interventies voor verschillende disciplines en voor verschillende doel- en risicogroepen.

Een absoluut pluspunt is dat de redactie in het hele boek met casussen en heel concrete, feitelijke tips werkt. Het hoofdstuk ‘Uitdagingen in de behandeling van suïcidale patiënten: oplossingen vanuit de praktijk van de cognitieve gedragstherapie’ blinkt hierin uit. Dit hoofdstuk is zeer concreet en omvat heel wat handvatten voor therapeuten in verschillende (moeilijke) situaties, bijvoorbeeld wat doen als de patiënt niet op de afspraak komt? Wat als de patiënt te snel wil handelen? Wat als de patiënt denkt dat therapie hem niet kan helpen?

Samenvattend vind ik dat dit boek voor heel veel hulpverleners die ooit, af en toe of zelfs vaak in contact komen met suïcidale patiënten binnen verschillende settings of met specifieke kenmerken of psychiatrische problemen, belangrijke en concrete handvatten kan bieden voor de aanpak en behandeling van suïcidaal gedrag. Een aanrader voor hulpverleners.

G. Portzky, klinisch psycholoog, Gent