Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 7, 427 - 432

Korte bijdrage

Drie jaar high en intensive care; evaluatie van ervaringen van cliënten en medewerkers en effect op gebruik van dwang en drang

J.J.P.A. Bierbooms, C.A.G. Lorenz-Artz, E. Pols, I.M.B. Bongers

achtergrond In het kader van de landelijke campagne tegen dwang en drang in de psychiatrie, is bij GGz Eindhoven in 2012 de eerste moderne high en intensive care (hic) geopend.
doel Evalueren van het verloop van de dwang- en drangcijfers, in kaart brengen van cliëntervaringen en inventariseren van de ervaringen van medewerkers na 3 jaar werken volgens het hic-model.
methode Analyse van registratiedata, afnemen van korte vragenlijst en interviews.
resultaten De cijfers lieten zien dat het aantal dwang- en drangtoepassingen tussen 2012 en 2015 met 42% was afgenomen. Cliënten beoordeelden hun opname veelal positief, met name de behandeling/begeleiding door medewerkers en het kunnen gebruiken van technologie. Ook medewerkers waren positief over het werken volgens het hic-model.
conclusie De belangrijkste doelen van het werken volgens het hic-model worden behaald. Er liggen mogelijkheden voor doorontwikkeling op het gebied van samenwerking met ambulante teams, betrekken van naasten en doorontwikkeling van technologie.

trefwoorden evaluatie, high en intensive care, terugdringen dwang en drang