Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 7

Redactioneel

H.L. Van

Verleng de opleiding tot psychiater!, 393 - 395

Oorspronkelijk artikel

M.H. Hoek, A.W. Braam

Knooppunt psychiatrische crisisdienst: evaluatie van patiëntenstromen; samenhang tussen aanmeldreden, aanmelder en crisisbeleid, Utrecht 2009-2015, 396 - 405

Overzichtsartikel

J.K. Tijdink

Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers, 406 - 413

Essay

M. Kole, T. Kuipers

Negatieve symptomen en de levenslijn; over passiviteit bij psychose, 414 - 421

Korte bijdrage

A. Smit, A. Kemps, M. Zoun, J. Spijker

Adequaatheid van de behandeling bij chronische angst en depressie; verkennende studie naar de behandelpraktijk, 422 - 426

Korte bijdrage

J.J.P.A. Bierbooms, C.A.G. Lorenz-Artz, E. Pols, I.M.B. Bongers

Drie jaar high en intensive care; evaluatie van ervaringen van cliënten en medewerkers en effect op gebruik van dwang en drang, 427 - 432

Gevalsbeschrijving

W.M.A. Verhoeven, J.I.M. Egger, T. Kleefstra, N. de Leeuw

Drie patiënten met langdurig onopgehelderde psychiatrische klachten waarbij genetische diagnostiek uitkomst bracht, 433 - 437

Nederlands-Vlaams toponderzoek

P. Havinga

Hoog risico op zelfde stoornis bij kinderen van patiënten met depressieve of angststoornis, 438 - 438

Nederlands-Vlaams toponderzoek

A. Schrantee

Persisterende effecten van methylfenidaat op het dopaminesysteem bij kinderen met ADHD, 439 - 439

Referaat

A. Neven

Varenicline bij een ernstige psychiatrische aandoening, 440 - 440

Referaat

V. van Dee, P.K.H. Deschamps

Minder moeite, meer effect? Eenmalige interventies voor psychiatrische problematiek bij kinderen, 441 - 442

Psychiatrie van de Toekomst

J.B. Zantvoord, M. Figee

Gepersonaliseerde behandeling van depressie een stap dichterbij, 443 - 443

Boekbesprekingen