Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 6, 329 - 338

Oorspronkelijk artikel

Het gebruik van antipsychotica bij kinderen en jongeren in België, 2005-2014

E. Deboosere, J. Steyaert, M. Danckaerts

achtergrond Antipsychotica worden frequent voorgeschreven bij een brede waaier van psychiatrische en niet-psychiatrische indicaties. De afgelopen jaren werd een duidelijke toename in het gebruik van antipsychotica gerapporteerd, zowel in Europese als in niet-Europese landen, waarbij ook het gebruik bij kinderen en jongeren toeneemt.
doel Een overzicht bieden van de ontwikkeling van de verstrekkingscijfers van antipsychotica bij kinderen en jongeren (0-17 jaar oud) in België, in de periode 2005-2014.
methode De Belgische verstrekkingscijfers voor antipsychotica voorgeschreven aan minderjarigen werden ver-kregen bij Farmanet, de dienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (riziv) verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over het voorschrijfgedrag van artsen in België.
resultaten In de periode 2005-2014 nam het aantal verstrekkingen van antipsychotica in België toe met 53%. Bij minderjarigen nam dit aantal toe met 75,5%. Vooral het aantal verstrekkingen van aripiprazol toonde een sterke toename, die weinig gecompenseerd werd door een gelijktijdige afname in de verstrekking van andere antipsychotica. In 2014 werden in België 21 verschillende antipsychotica verstrekt aan minderjarigen, waarbij de meest verstrekte middelen risperidon en aripiprazol waren. Er was veel offlabelgebruik. In uitzonderlijke gevallen werden antipsychotica verstrekt aan kinderen jonger dan 6, en zelfs jonger dan 2 jaar.
conclusie Net als in andere Europese en niet-Europese landen nam de verstrekking van antipsychotica bij kinderen en jongeren in België (2005-2014) toe. Het is onduidelijk of deze toename gerechtvaardigd is of niet.

trefwoorden antipsychotica, België, jongeren, kinderen