Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 6, 366 - 371

Gevalsbeschrijving

Hypertensie en orthostatische hypotensie bij gebruik van monoamine-oxidase(MAO)-remmers1

W.T. Zandee, J. Alsma, T.K. Birkenhäger, A.H. VAN den Meiracker, M. van Hoek, J. Versmissen

samenvatting Monoamineoxidase(mao)-remmers zijn antidepressiva die ernstige bijwerkingen kunnen hebben en derhalve een tijdlang niet geregistreerd waren voor de behandeling van depressie. In geval van onvoldoende reactie op eerste- en tweedelijnsbehandeling kunnen mao-remmers echter wel zeer effectief zijn. Tranylcypromine is vorig jaar opnieuw geregistreerd voor de behandeling van therapieresistente depressie. Gezien het sporadisch gebruik zijn de bijwerkingen tegenwoordig minder bekend. Aan de hand van een recente casus bespreken wij de oorzaken van en opties voor preventie en behandeling van de belangrijkste bijwerkingen: hypertensie en orthostatische hypotensie.

trefwoorden monoamineoxidaseremmers, hypertensie, orthostatische hypotensie