Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 6, 360 - 365

Korte bijdrage

Acute ingrijpmedicatie bij de geagiteerde patiënt met intoxicatie met psychostimulantia

P. Geerts, K. Titeca, G.M.D. Lemmens, J. De Fruyt

achtergrond Intoxicatie met psychostimulantia gaat vaak gepaard met agressie of agitatie. Aangezien een intoxicatie ernstige gezondheidsrisico’s inhoudt, zijn een adequate observatie en behandeling met acute ingrijpmedicatie vaak noodzakelijk.
doel Is er wetenschappelijke evidentie omtrent veilige en doeltreffende acute ingrijpmedicatie specifiek voor patiënten met intoxicatie met psychostimulantia?
methode Systematisch literatuuronderzoek.
resultaten In één studie bleek intraveneuze toediening van droperidol sneller en effectiever in het induceren van sedatie dan intraveneuze toediening van lorazepam. In andere studies was het aantal patiënten met intoxicatie met psychostimulantia te klein of te weinig omschreven om eenduidige conclusies te trekken.
conclusie Er is te weinig onderzoek voorhanden om clinici te adviseren welke acute ingrijpmedicatie men dient te gebruiken bij patiënten met acute intoxicatie met psychostimulantia.

trefwoorden acute ingrijpmedicatie, intoxicatie, psychostimulantia