Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 6

Redactioneel

K.R. Goethals

Verleidingen voor de Belgische forensische psychiatrie, 326 - 328

Oorspronkelijk artikel

E. Deboosere, J. Steyaert, M. Danckaerts

Het gebruik van antipsychotica bij kinderen en jongeren in België, 2005-2014, 329 - 338

Commentaar

L.J. Kalverdijk

Hoeveel antipsychotica gebruiken kinderen en jongeren in België? Meer meten is meer weten, 339 - 340

Oorspronkelijk artikel

S.E. Gerritsen, G.C. Dieleman, M.A.C. Beltman, A.A.M. Tangenbergh, A. Maras, T.A.M.J. van Amelsvoort, A.L. van Staa

Transitiepsychiatrie in Nederland: ervaringen en opvattingen van ggz-professionals, 341 - 349

Overzichtsartikel

J.E. Verhoeven, P. van Oppen, B.W.J.H. Penninx

Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte, 350 - 359

Korte bijdrage

P. Geerts, K. Titeca, G.M.D. Lemmens, J. De Fruyt

Acute ingrijpmedicatie bij de geagiteerde patiënt met intoxicatie met psychostimulantia, 360 - 365

Gevalsbeschrijving

W.T. Zandee, J. Alsma, T.K. Birkenhäger, A.H. VAN den Meiracker, M. van Hoek, J. Versmissen

Hypertensie en orthostatische hypotensie bij gebruik van monoamine-oxidase(MAO)-remmers1, 366 - 371

Gevalsbeschrijving

L.M. Tak, B. Sizoo, B.M. AAN de Stegge, S. Adema, E. van Duijn, B. Kremer

Vertraagde diagnose van de ziekte van Huntington in een psychiatrische setting, 372 - 375

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. Luijten

Bij verslaving reageert brein anders op beloning: meta-analyse van fMRI-studies, 376 - 376

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. Simoons

Medicatiediscrepanties op poliklinieken voor angst- en stemmingsstoornissen vormen probleem, 377 - 377

Referaat

I. Bontenbal, J. Godschalx-Dekker

Citalopram voor herstel van impulscontrole bij frontotemporale dementie, 379 - 379

Psychiatrie van de Toekomst

J. Luykx, M. van den Bergh

Antidepressiva kiezen op basis van symptoomclusters: het begin van personalised medicine?, 380 - 380

Boekbesprekingen