Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 5, 302 - 305

Gevalsbeschrijving

Het othellosyndroom bij de ziekte van Parkinson; een voorbeeld van een minder bekende waan

E.C. Potters, J.T.H. van Asseldonk, J.J.D. Tilanus

samenvatting Waanvorming komt frequent voor bij de ziekte van Parkinson. Sommige wanen zijn gemakkelijk te herkennen, andere zijn minder bekend en kunnen daarom onopgemerkt blijven. Wij beschrijven een casus van een patiënte met de ziekte van Parkinson die de waan had dat haar partner ontrouw was, ook wel het othellosyndroom genoemd. Na psycho-educatie en het instellen op clozapine verbleekte de waan en kwam er meer rust in de relatie.

trefwoorden othellosyndroom, waan, ziekte van Parkinson