Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 5, 297 - 301

Korte bijdrage

Stoppen met roken en schizofrenie

D.P. Muller, L. de Haan

achtergrond Mensen met schizofrenie roken 5,6 keer zo veel als gemiddeld. Dit is een belangrijke behandelbare oorzaak van mortaliteit en morbiditeit onder deze patiëntenpopulatie. Desondanks wordt er door gezondheidsprofessionals relatief weinig aandacht besteed aan stoppen met roken.
doel Vergroten van de kennis onder gezondheidsprofessionals over mogelijke therapeutische interventies gericht op stoppen met roken voor deze doelgroep.
methode Literatuuronderzoek.
resultaten Ook bij mensen met schizofrenie leeft vaak de wens om te stoppen met roken. De angst van veel gezondheidsprofessionals dat stoppogingen gepaard gaan met een verslechtering van het psychiatrisch toestandsbeeld, blijkt niet terecht. Om te stoppen met roken is een combinatie van farmacotherapie en psychologische ondersteuning aan te bevelen. Mogelijk is voor deze patiëntenpopulatie een langere behandelduur dan gebruikelijk nodig.
conclusie Een combinatie van bupropion, nicotinepleisters en psychologische ondersteuning is tot nu toe de effectiefste ondersteuning voor deze doelgroep gebleken.

trefwoorden nicotine, roken, schizofrenie, stoppen met roken