Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 5, 286 - 296

Overzichtsartikel

Emotionele littekens: langetermijn-gevolgen van jeugdtrauma voor angst- en depressieve stoornissen

J.G.F.M. Hovens, E.J. Giltay, A.M. van Hemert, B.W.J.H. Penninx

achtergrond Het is bekend dat jeugdtrauma en negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd risicofactoren zijn voor het ontstaan van angst- en depressieve stoornissen op de volwassen leeftijd.
doel Nader onderzoek naar de specifieke verbanden tussen jeugdtrauma en negatieve levensgebeurtenissen en het risico en beloop van angst- en depressieve stoornissen.
methode Beschrijven van onze onderzoeksresultaten gebaseerd op gegevens uit de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (nesda). Twee crosssectionele studies en drie prospectieve studies worden beschreven.
resultaten Alle domeinen van jeugdtrauma vormen een risicofactor voor het optreden van angst- en/of depressieve stoornissen op de volwassen leeftijd. Emotionele verwaarlozing is de belangrijkste onafhankelijke voorspeller van het optreden en beloop van angst- en depressieve stoornissen. Bepaalde persoonlijkheidskenmerken en ongunstige klinische factoren spelen een mediërende rol in de relatie tussen jeugdtrauma en het beloop van angst- en depressieve stoornissen.
conclusie Jeugdtrauma verhoogt niet alleen de kwetsbaarheid voor het ontstaan van angst- en depressieve stoornissen, maar is ook geassocieerd met een ernstiger en chronischer beloop van deze stoornissen. Onze studies hebben tot nieuwe inzichten geleid in het onderliggend mechanisme tussen jeugdtrauma en angst- en depressieve stoornissen. Op basis hiervan worden aanbevelingen voor de klinische praktijk en maatschappelijk implicaties beschreven.

trefwoorden angststoornissen, depressieve stoornissen, epidemiologie, jeugdtrauma