Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 5, 315 - 316

2016 143 cover compton

Algemene psychiatrie

Marijuana and mental health

Michael T. Compton (red.)

American Psychiatric Association Publishing, Washington 2016 243 pagina’s, isbn 978-16-153-7008-5, $ 62,-

Marijuana and mental health geeft een bijzonder overzicht van de korte- en langetermijneffecten van marihuanagebruik op de gezondheid vanuit het perspectief van de Amerikaanse maatschappij. Alle hoofdstukken beginnen met een klinische casus en eindigen met key points die de belangrijkste aspecten van het hoofdstuk samenvatten. Het boek is goed leesbaar, beknopt en compleet, en beschrijft onder andere de effecten van marihuana op de hersenen, Amerikaanse beleidsmaatregelen, de relatie tussen marihuana en psychiatrische stoornis en behandelings- en preventiestrategieën.

Het boek begint met een beknopte en gebalanceerde introductie over componenten in marihuana, tegenstrijdigheden over gunstige en ongunstige effecten en trends in het gebruik in de Verenigde Staten (vs). Een volledig en up-to-date stuk over de acute en cognitieve effecten van marihuana volgt, waarin het ontwikkelingsproces van verslaving en de rol van in- en externaliserende problematiek worden beschreven.

Vervolgens geeft het boek een uitgebreid overzicht over de beleidsmaatregelen geldig in de vs, waarbij medische indicaties en beschikbare marihuanapreparaten in de vs in detail worden beschreven. Daarnaast worden de meestgebruikte soorten marihuana(stammen) en vormen van gebruik beschreven, evenals farmacokinetische aspecten en klinische monitoring van het gebruik. Het boek besteedt ook aandacht aan de gatewayhypothese en de klinische relevantie van marihuanagebruik voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd).

Er is voldoende ruimte voor de relatie tussen marihuana en psychotische stoornissen, alsmede voor de differentiaaldiagnose van geïnduceerde psychotische verschijnselen. Ook komen de epidemiologie en de effecten en behandeling van synthetische cannabinoïden aan de orde, waarbij de relevantste aspecten van deze steeds vaker voorkomende vorm van cannabis aandacht krijgen.

Ten slotte bespreken de auteurs uitgebreid de behandelingsstrategieën en preventieprogramma’s; waaronder psychosociale en medicamenteuze, en geven een overzicht van preventieve programma’s voor de jeugd (gericht op school, maatschappij en familie) met als doel het gebruik van drugs (waaronder cannabis) te verminderen.

Al met al een goed boek, met name voor clinici en beleidsmakers (maar ook voor biologen, biochemici en farmacologen) met interesse in de snel veranderende regelgeving in de vs, alsook belangstelling in geactualiseerde informatie over de cognitieve en psychiatrische effecten van cannabis. Het boek geeft vanuit Amerikaans perspectief inzicht in de stand van zaken en mogelijke gevolgen van de genomen beleidsmaatregelen, relevant voor de toenemende discussies in Nederland en Europa.

A. Batalla, psychiater, Nijmegen