Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 4, 258 - 259

Cover nielsen

Algemene psychiatrie

A roadmap for couple therapy: integrating systemic psychodynamic and behavioral approaches

Arhur C. Nielsen

Dit boek beschrijft op een zeer gecomprimeerde en goed leesbare manier de vele facetten waarmee een behandelaar te maken kan krijgen in een partnerrelatietherapie en de mogelijke therapeutische interventies waar hij of zij dan gebruik van kan maken.

De auteur heeft het boek, vanuit jarenlange klinische ervaring, in de eerste plaats geschreven omdat veel psychotherapeuten die alleen getraind zijn in het geven van individuele psychotherapie vastlopen zodra een (echt)paar voor therapie komt. Daarnaast had hij zelf de behoefte om alle therapeutische interventiemogelijkheden van de drie grote psychotherapeutische stromingen, te weten het systemisch, psychodynamisch en het gedragstherapeutisch kader, te combineren tot een integratieve manier van werken bij paren die problemen ervaren.

Het boek is onderverdeeld in 5 delen, die weer onderverdeeld zijn in verschillende hoofdstukken. De delen 2 tot en met 4 zijn bestemd voor de drie verschillende kaders. Het eerste deel bestaat uit een inleiding, de basis van partnerrelatietherapie en de uitdagingen van een huwelijk oftewel een intieme relatie. In het laatste deel omschrijft de auteur duidelijk hoe en wanneer de verschillende theoretische kaders gebruikt kunnen worden in een therapie.

Het systemische gedeelte gaat over het focussen op de interpersoonlijke processen, hoe patronen tussen mensen eruitzien en hoe ze kunnen ontstaan. Het psychodynamische gedeelte gaat in op niet uitgesproken thema’s zoals angst en verlangens, over de subjectiviteit van gedeelde ervaringen, overdracht, projectieve identificatie en over accepteren en vergeven.

Het gedragstherapeutische deel beschrijft spreek- en luistervaardigheden, emotieregulatie, probleemoplossende en onderhandelingsvaardigheden en de kracht van positieve ervaringen. Daarnaast staan in alle hoofdstukken de mogelijke therapeutische interventies.

Het is geen revolutionair boek.
Relatie- en gezinstherapeuten die eclectisch werken, en dat zullen er veel zijn, vinden herkenning in onderdelen van het boek. Maar al lezende, is de kans groot dat ook blinde vlekken in het therapeutisch werken weer wat verlicht worden. Het is een compact boek met een duidelijke onderverdeling en ook handvatten voor therapeutische interventies. Dit maakt het tot een didactisch verantwoord boek en daarmee ook geschikt voor beginnende therapeuten die met paren worden geconfronteerd en nog onzeker zijn over hun therapeutische mogelijkheden.

Is het volledig? Nee, waar Savenije e.a. (2014) in hun Handboek systeemtherapie (een standaardwerk in Nederland) kozen voor 7 perspectieven, kiest deze auteur er voor 3. Dat is beperkend, maar geen reden om dit boek niet te lezen.

 • Savenije A, van Lawick MJ, Reijmers ETM. Handboek systeemtherapie (2de, herz. druk). Utrecht: De Tijdstroom; 2014.

  Routledge,

  New York 2016

  290 pagina’s,

  isbn 978-04-158-1808-7,

  39,99

J. Cornelis, psychiater, plv. Opleider en gezins- en relatietherapeut, Amsterdam