Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 2

Redactioneel

C. Baeken

Hulp bij zelfdoding en euthanasie: een doorn in het oog van de APA?, 74 - 76

Oorspronkelijk artikel

N.A.M. Oude Oosterik, M.E.J. Bouwmans, I.W. de Groot, E.H. Bos, P. de Jonge

De bidirectionele relatie tussen beweging en slaap bij personen met en zonder depressie1, 78 - 86

Oorspronkelijk artikel

R. Krebs, A.L. Ewalds, P.T. van der Heijden, E.J.M. Penterman, K.P. Grootens

Bevlogenheid en burn-out in relatie tot persoonlijkheid en context bij aiossen psychiatrie: een verkennend onderzoek, 87 - 93

Overzichtsartikel

S.M. Dieleman, J.P. de Jong

De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom, 94 - 102

Essay

A. Liégeois, M. Eneman

Een ethische reflectie op bemoeizorg in de geestelijke gezondheidszorg, 103 - 110

Korte bijdrage

P. Hopman, M. Blankers, G. Dom, R. Keet

Rookbeleid in de ggz; documentonderzoek en enquête, 111 - 115

Gevalsbeschrijving

G.E.M. Penders, I.M. Daey Ouwens, F.M.M.A. van der Heijden

Wernicke-encefalopathie en droge beriberi als late complicaties van bariatrische chirurgie bij patiënte met psychiatrisch belast verleden, 116 - 120

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Y. Stikkelbroek

Depressie na stressvolle levensgebeurtenissen bij jongeren; effect van emotieregulatie, 121 - 121

Nederlands-Vlaams toponderzoek

S. Raymaekers

Langetermijneffecten van diepe hersenstimulatie voor obsessieve-compulsieve stoornis, 122 - 122

Psychiatrie van de Toekomst

J. Tijdink, J. Luykx

Hyperthermie; een nieuwe behandeling van depressie?, 123 - 124

Boekbesprekingen