Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 1, 20 - 29

Oorspronkelijk artikel

Minder separeren, veiligheid creëren; het concept ‘veiligheidsgevoel’ in beeld gebracht

C.J. Severs, A.J.K. Hondius, A.H. Schene

achtergrond Het gevoel van veiligheid van het team lijkt van invloed op het toepassen van dwang en drang. Er is weinig bekend over wat een gevoel van veiligheid inhoudt.
doel Operationaliseren en kwantificeren van het begrip ‘veiligheidsgevoel’.
methode Concept mapping combineert op structurele wijze kwalitatieve (itemverzameling) en kwantitatieve methoden (multidimensionale schaling en hiërarchische clusteranalyse). Daarbij riepen we de hulp in van professionals uit de psychiatrische praktijk (n = 24), eerst individueel en daarna als groep (n = 8).
resultaten De deelnemers genereerden en prioriteerden in totaal 97 verschillende items. Deze werden vervolgens in zes clusters onderscheiden: organisatiestructuur, professionaliteit team en teamleden, deskundigheidsbevordering, randvoorwaarden, gebouw- en interieuraspecten en visie en beleid. De clusters werden door de groep nagenoeg even hoog geprioriteerd, terwijl de afzonderlijke items in belangrijkheid varieerden van 4,63 tot 2,38 (vijfpuntsschaal).
conclusie Concept mapping is een adequate methode om ‘veiligheidsgevoel’ te operationaliseren. Teamprofessionaliteit als openheid en communicatie, voldoende deskundigheid en vertrouwen in elkaar, maar ook een adequaat alarmsysteem zijn van belang voor medewerkers in de psychiatrie om zich op hun afdeling veilig te voelen.

trefwoorden concept mapping, determinanten, separatie, veiligheid