Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 1, 65 - 65

Omslag voorplat woningvervuiling

Sociale psychiatrie

Woonvervuiling. Achtergrond en aanpak in de dagelijkse praktijk

Jos Jongeleen

De Tijdstroom, Utrecht 2016 190 pagina’s, isbn 978-90-589-8289-6, € 24,-

In Woningvervuiling van Jos Jongeleen geen gebrek aan praktijkervaring en illustraties. De auteur is een doorgewinterd hulpverlener die zich heeft toegelegd op de aanpak van woningvervuiling in Rotterdam. Op een gedreven manier beschrijft hij uitgebreid wat woningvervuiling inhoudt, welke aanpak werkt en hij licht het Nederlands wettelijk kader rond deze problematiek toe. Dit laatste maakt de inhoud minder bruikbaar voor de Belgische lezer.

In het algemeen legt de auteur een sterke nadruk op de ‘mens’ achter het vuil in combinatie met een heel pragmatische aanpak. Het vuil moét worden opgeruimd op korte termijn, met in de meeste gevallen hulp van externe schoonmaakbedrijven. De betrokkenheid van de vervuiler hierin is belangrijk. Er wordt rekening gehouden met zijn of haar achtergrond en verhaal en hij of zij wordt zo veel mogelijk actief ingeschakeld. De vaak complexe problematiek dient steeds vanuit samenwerkingsverbanden te worden aangepakt, vanuit o.a. gemeenten, hulpverlening en schoonmaakbedrijven. Jongeleen schetst de praktijk tegen de achtergrond van Rotterdam. Daar is een gerichte dienst binnen de stad die de aanpak van woningvervuiling organiseert. Het lijkt een interessante mogelijkheid om in grote steden vergelijkbare initiatieven op te richten.

Als lezer krijg je het gevoel dat het boek met veel overtuiging en passie voor de praktijk is geschreven, maar met het gevaar dat het bij momenten te anekdotisch wordt en een aantal illustraties overbodig zijn. Er is behoefte aan een duidelijkere structuur om de complexe problematiek van woningvervuiling aan op te hangen. Daarnaast is er een sterke focus op opruimen. Het langetermijnwerk van terugvalpreventie is voor andere hulpverleners. Het boek biedt dan ook geen klinisch gedetailleerd kader voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in deze problematiek.

Het boek is een introductie op de problematiek van woningvervuiling. Het geeft een aantal handvatten om concreet met de schoonmaak aan de slag te gaan voor mensen die dit moeten organiseren of het zelf moeten doen. Daarnaast biedt het beleidsmakers een kijkje achter de deur en geeft het inspiratie voor het opstarten van projecten rond woningvervuiling.

N. Hertens, M. Sociale dienst, Berchem, E. Berghmans, zorgcoördinator, Boechout