Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 1, 40 - 46

Korte bijdrage

SSRI’s en depressieve klachten bij schizofrenie: een systematische review

H.G. van Dijk*, E.A. Dapper*, C.H. Vinkers

achtergrond Bij patiënten met schizofrenie komen depressieve klachten vaak voor. Huidige richtlijnen geven geen specifieke aanbevelingen over het gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers (ssri’s).
doel Onderzoeken of ssri’s effectiever zijn dan placebo bij behandeling van depressieve symptomen bij patiënten met schizofrenie.
methode Een systematisch literatuuronderzoek in PubMed, embase, Cochrane Library en Psycinfo. Artikelen werden geselecteerd op basis van in- en exclusiecriteria en op methodologische criteria beoordeeld. Ernst van de depressieve symptomen voor en na behandeling werden met elkaar vergeleken.
resultaten Er werden slechts vier gerandomiseerde, dubbelblind placebogecontroleerde onderzoeken gevonden. Daaruit bleek dat een ssri significant effectiever is dan placebo (verschil 0,4-6,7 punten op de Hamilton Depression Rating Scale en 0,2-2,6 op de Calgary Depression Scale voor Schizophrenia).
conclusie Er zijn aanwijzingen dat een ssri effectief is voor de behandeling van depressieve klachten bij schizofrenie. De studies zijn echter klein en van beperkte methodologische kwaliteit.

trefwoorden depressieve symptomen, schizofrenie, selectieve serotonineheropnameremmer