Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 11, 794 - 802

Overzichtsartikel

Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie

A.J. de Kort, D. Postulart, G.A.A.M. Wetzer, S.H.P.P. Roerink

achtergrond Acromegalie is een zeldzame ziekte die veroorzaakt wordt door een tumor in de voorkwab van de hypofyse die aanzet tot overmatige productie van groeihormoon. Hierdoor worden alle organen en weefsels in het lichaam aangezet tot groei. Deze groei is verantwoordelijk voor een breed scala aan symptomen, waaronder neuropsychiatrische.
doel Bevorderen van vroege herkenning van acromegalie zodat behandeling tijdig gestart kan worden en verdere schade voorkomen kan worden.
methode Literatuuronderzoek in PubMed naar kwaliteit van leven, cognitieve, psychische en psychiatrische klachten en persoonlijkheidsveranderingen bij acromegalie.
resultaten Wij beschrijven pathofysiologie en epidemiologie van acromegalie, de karakteristieke uiterlijke veranderingen, neurocognitieve complicaties, psychische en psychiatrische stoornissen, persoonlijkheidsveranderingen en relevante somatische comorbide symptomen. Acromegalie is een ziekte waarbij patiënten vaak al lang voordat de diagnose gesteld wordt cognitieve en affectieve stoornissen hebben. Patiënten hebben vaak al met aspecifieke klachten diverse hulpverleners bezocht voordat de diagnose gesteld wordt.
conclusie Wij denken dat ook binnen de psychiatrische praktijk van alledag de diagnose acromegalie makkelijk wordt gemist. Bij uitgebreide somatische comorbiditeit en therapieresistente depressie, vooral indien gecombineerd met de typische uiterlijke veranderingen van acromegalie, moet men daarom de diagnose overwegen en verder onderzoek inzetten.

trefwoorden acromegalie, cognitie, stemming