Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 11, 818 - 820

Opinie

Recht op ROM? Recht op privacy: ROM-gegevens zijn medische gegevens

P.T. van der Heijden, E. van Ee, K.P. Grootens