Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 11, 803 - 808

Korte bijdrage

Het aandeel suïcides door patiënten met een stoornis waarvan de ggz-behandeling thans niet meer vergoed wordt

A.T. Spuijbroek, Y.M. Leezer, D.P de Beurs, R.F.P. de Winter

achtergrond Het hebben van een psychiatrische stoornis is een bekende risicofactor voor suïcide en suïcidaal gedrag. De behandeling van psychiatrische stoornissen kan het risico op suïcidaal gedrag en suïcide verminderen. Sinds 2012 is de behandeling van een aantal psychiatrische stoornissen uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar.
doel Retrospectief onderzoek naar het aandeel suïcides door patiënten met een psychiatrische stoornis waarvan de ggz-behandeling sinds 2012 niet meer vergoed wordt.
methode Dossieronderzoek over alle suïcides (314) in de periode van 1 januari 1999 tot 1 januari 2013, van patiënten die bekend waren bij een van de grote ggz-instellingen in Nederland. De aanwezigheid van verschillende psychiatrische stoornissen op het moment van overlijden werd onderzocht.
resultaten Ongeveer 6% van de patiënten die in de ggz door suïcide om het leven kwamen tussen 1999 en 2012 had een psychiatrische stoornis waarvan de behandeling thans niet meer vergoed wordt.
conclusie Gezien de uitkomsten uit het huidige onderzoek, het gestegen aantal suïcides in Nederland en het belang van gedegen onderzoek naar kenmerken van mensen overleden door suïcide, pleiten wij er dan ook voor om in het geval van suïcidaliteit patiënten niet uit te sluiten van behandeling op grond van de bij hen al dan niet aanwezige dsm-iv-classificatie.

trefwoorden psychiatrische stoornis, suïcide, vergoeding zorgverzekering