Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 11, 836 - 837

Ingezonden brief

Reactie op ‘Patiënten zonder DSM-IV-diagnose en/of met subklinische klachten in de generalistische en specialistische ggz’

A. Ruissen