Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 11

Redactioneel

S.J. Roza

Verwarring over verwardheid, 774 - 776

Oorspronkelijk artikel

E.J.M. Penterman, F.G.L.M. Sabelis, S.P.A. Rasing, C.P.F. van der Staak, H.L.I. Nijman

De validiteit van acute inschattingen van toestandsbeelden door ggz-crisisdienstmedewerkers, 777 - 784

Oorspronkelijk artikel

M. van de Vorst, D.J. Vinkers, G.E. Matroos, F. Heijtel, H.W. Hoek

Validatie van testen voor intelligentie en beperkingen in het functioneren bij Papiamentstalige verdachten, 785 - 793

Overzichtsartikel

A.J. de Kort, D. Postulart, G.A.A.M. Wetzer, S.H.P.P. Roerink

Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie, 794 - 802

Korte bijdrage

A.T. Spuijbroek, Y.M. Leezer, D.P de Beurs, R.F.P. de Winter

Het aandeel suïcides door patiënten met een stoornis waarvan de ggz-behandeling thans niet meer vergoed wordt, 803 - 808

Korte bijdrage

H.J.R. Hoenders, S.H. Booij, H. Knegtering, H. van den Brink

Mindfulnesstraining voor aiossen psychiatrie: een pilotstudie, 809 - 813

Gevalsbeschrijving

H. Vanhaute, P. Persoons

Vroegtijdig gebruik van memantine bij dementie met lewylichaampjes, 814 - 817

Opinie

P.T. van der Heijden, E. van Ee, K.P. Grootens

Recht op ROM? Recht op privacy: ROM-gegevens zijn medische gegevens, 818 - 820

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Verhoeven

Geen dynamische, maar juist stabiele relatie tussen depressieve en angststoornissen en korte telomeerlengte, 821 - 821

Nederlands-Vlaams toponderzoek

P. Cuijpers

Effectiviteit van interpersoonlijke psychotherapie bij verschillende psychische stoornissen: een meta-analyse, 823 - 823

Psychiatrie van de Toekomst

J. Steenmeijer, M. van den Berg

Zullen we ooit suïcide kunnen voorkomen?, 824 - 824

Ingezonden brief

V. Klain

Reactie op ‘Manie na het gebruik van een antibioticum’ , 834 - 835

Ingezonden brief

A. Ruissen

Reactie op ‘Patiënten zonder DSM-IV-diagnose en/of met subklinische klachten in de generalistische en specialistische ggz’ , 836 - 837

Boekbesprekingen