Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 700 - 705

Korte bijdrage

Doelmatigheidsonderzoek bij mensen met een ernstige psychische aandoening: uitdagingen en oplossingen

J. Lokkerbol, J. Nuijen, S. Evers, H. Knegtering, P. Delespaul, H. Kroon, R. Bruggeman

achtergrond Patiënten met een ernstige psychische aandoening (epa) kennen veelal hoge zorgkosten en een langdurig verlies aan kwaliteit van leven. Inzicht in doelmatigheid van zorg voor deze groep patiënten is van belang om maximale gezondheidswinst na te streven tegen betaalbare kosten.
doel Aandachtspunten beschrijven die in doelmatigheidsonderzoek bij patiënten met epa extra gelden.
methode De aandachtspunten illustreren wij door stil te staan bij proactieve zorg, maatschappelijk herstel en gedwongen zorg.
resultaten Doordat mogelijk ook veel partijen van buiten het zorgdomein bij deze patiëntengroep betrokken zijn, dient men bij doelmatigheidsonderzoek extra rekening te houden met het in kaart brengen van kosten en baten buiten het zorgdomein, idealiter voor elke partij apart. Andere aandachtspunten betreffen de beschikbaarheid en de koppeling van beschikbare data en uitval in (langdurige) onderzoeken.
conclusie Doelmatigheidsonderzoek binnen de populatie patiënten met epa kan men ondersteunen met blijvende oplossingen voor de beschikbaarheid van gegevens binnen en buiten het zorgdomein en wanneer men kan compenseren voor mogelijke uitval. Zo kan men kosten en baten voor elke partij betrouwbaar in kaart brengen.

trefwoorden doelmatigheid, epa, health technology assessment