Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 712 - 716

Korte bijdrage

Maatschappelijk rendement van internetinterventies bij stoornissen in het alcoholgebruik

M. Blankers

achtergrond De hoge doelmatigheid is een van de redenen om behandelingen via internet aan te bieden, maar wat is er precies bekend over de kosteneffectiviteit van internetbehandelingen bij stoornissen in het alcoholgebruik?
doel Het geven van inzicht in de doelmatigheid van internetinterventies bij alcoholproblemen.
methode Bespreking van de relevante literatuur op dit gebied, verkregen middels een beschreven zoekopdracht.
resultaten Naar de effectiviteit van internetinterventies voor alcoholproblemen is relatief veel onderzoek gedaan, met doorgaans positieve bevindingen. Naar de kosteneffectiviteit van deze interventies is beduidend minder onderzoek verschenen. Op basis van het beschikbare onderzoek zijn er aanwijzingen dat internetinterventies bij alcoholproblemen kosteneffectief kunnen zijn – hoewel niet alle studies dit vinden.
conclusie Wat betreft de kosteneffectiviteit van internetinterventies gericht op alcoholproblemen is meer kennis noodzakelijk om mogelijke kostenbesparingen na de verdere implementatie ervan in te kunnen schatten. De thans beschikbare resultaten zijn veelbelovend.

trefwoorden alcoholproblemen, internet, kosteneffectiviteit