Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 728 - 732

Korte bijdrage

Kinderpsychiatrie: beperkt onderzoek, aanwijzingen voor substantiële baten

R.M. Vermeiren, J. van der Meer

achtergrond Onderzoek naar de kosten-batenverhouding van kinderpsychiatrische behandelingen is beperkt. Deels omdat dit een nieuw veld betreft, deels omdat dergelijk onderzoek op dit vlak verre van eenvoudig is.
doel Overzicht bieden van onderzoek naar de kosten-batenverhouding van kinderpsychiatrische behandelingen.
methode Bespreken van een selectie van artikelen die ingaan op de omvang en de kosten van stoornissen bij kinderen, de complexiteit van kosteneffectiviteitsonderzoek in de kinderpsychiatrie en de baten van behandeling.
resultaten Het weinige onderzoek toont dat behandeling van kinderpsychiatrische stoornissen kosteneffectief is en meerwaarde oplevert voor zowel kind, gezin als de gehele maatschappij. Bevindingen moeten worden gezien in het licht van tekortkomingen in het onderzoek.
conclusie Hoewel het huidige onderzoek kosteneffectiviteit aantoont, is meer en vooral onderzoek over langere termijn nodig.

trefwoorden kinderpsychiatrie, kosteneffectiviteit