Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 739 - 745

Korte bijdrage

De tbs-maatregel: kosten en baten in perspectief

M.H. Nagtegaal, K. Goethals, G. Meynen

achtergrond Het is onduidelijk wat de tbs-maatregel oplevert in termen van kosten en baten.
doel Exploreren wat de tbs-maatregel de maatschappij, maar ook andere belangrijke betrokkenen zoals slachtoffers of nabestaanden en de tbs-gestelde zelf, oplevert.
methode Literatuuronderzoek.
resultaten De tbs-behandeling kost gemiddeld 1,5 miljoen euro. Andere kosten zijn recidive na behandeling, die met 21,2% na 9 jaar veel lager is dan die van ex-gedetineerden (63,8%), en de impact op de betrokkenen. Baten zijn: afname van psychopathologische symptomen, van (overige) risicofactoren en van heropnames (zowel justitieel als niet-justitieel en zowel vrijwillig als gedwongen) en toename van beschermende factoren.
conclusie Tbs-gestelden vormen een unieke groep binnen de ggz, met complexe meervoudige psychiatrische problematiek en (ernstig) delictgedrag. Het is niet eenvoudig deze groep elders in de huidige justitiële kaders en ggz te behandelen, omdat deze sectoren verschillen in (strafrechtelijk) kader en doelstelling van behandeling en de tbs-gestelden verschillen in psychiatrische stoornissen en delictgedrag ten opzichte van patiënten in de andere sectoren. De kostprijs per dag in de tbs-sector is weliswaar hoger dan in de alternatieve sectoren, maar niet exorbitant hoger gezien de complexiteit van de groep. De tbs-maatregel levert derhalve een waardevolle bijdrage aan de veiligheid van de maatschappij.

trefwoorden baten, beschermende factoren, kosten, recidive, risicofactoren, tbs-maatregel