Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 746 - 750

Korte bijdrage

Onlinehulp bij suïcidale gedachten: budgetimpactanalyse

B. van Spijker, A. Kerkhof, J. Lokkerbol, R. Engels, F. Smit

achtergrond In een jaar hebben circa 462.000 Nederlanders suïcidale gedachten. Dat heeft een forse impact op de kwaliteit van hun leven, op zorgkosten en arbeidsproductiviteit. Een laagdrempelige onlinezelfhulpinterventie kan hierin verandering brengen. De kosteneffectiviteit van zo’n interventie werd geëvalueerd in een gerandomiseerd effectonderzoek.
doel Verrichten van een budgetimpactanalyse op basis van het eerdere effectonderzoek.
methode We namen aan dat 10-20% van de doelgroep zou worden bereikt na een 6-jarige implementatieperiode waarin geen baten zouden worden genoten. Daarna volgde een periode van 10 jaar waarin de interventie zou worden toegepast.
resultaten In de gekozen scenario’s ontstonden maatschappelijke baten tussen de 396 en 792 miljoen euro, waarvan 57% in de zorg en 43% door toegenomen arbeidsproductiviteit.
conclusie De analyses laten zien dat de onlinezelfhulpinterventie werkzaam en kosteneffectief is en bovendien gepaard gaat met zeer gunstige budgetimpact.
background Every year about 462,000 people in the Netherlands contemplate committing suicide. This has an adverse effect on their quality of life, on their productivity and on the costs of health care. A low-threshold online self-help intervention could improve the situation significantly. A cost-effectiveness analysis was conducted during a randomised trial evaluating the online self-help intervention.
aim We conducted a budget impact analysis on the base of this cost-effectiveness analysis.
method Our method took the form of a hypothetical series of scenarios. A conservative estimate was that between 10 and 20% of the target group could be reached with the self-help intervention. The proposed time-frame was as follows: first of all there is a 6-year implementation period that brings no obvious economic benefits and then there will be a 10-year period during which the intervention is used with the target group on a regular basis.
results According to the above-mentioned scenarios, the economic benefits to society were likely to amount to between € 396 million and € 792 million, 57% of the sum to be awarded to health care services and 43% to the employment sector because of increased productivity.
conclusion The budget impact analysis demonstrate that online self-help intervention are effective and cost-efficient that they also go hand in hand with favourable budget impacts.

trefwoorden budgetimpactanalyse, economische evaluatie, online, suïcidale gedachten, zelfhulp