Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 751 - 758

Korte bijdrage

Vergelijking van effectiviteit van psychiatrische behandelingen met die van somatische behandelingen

L.M. Bijkersma-Pot, P. Cuijpers, A.T.F. Beekman, R.A. Schoevers

achtergrond Er is toenemende aandacht voor de kosten en de effectiviteit van de gezondheidszorg en die van de psychiatrie in het bijzonder. Voor een goede weging van kosten en baten is het belangrijk om effecten te kunnen vergelijken.
doel Beschrijven van effectiviteit van psychiatrische behandelingen in vergelijking met die van somatische behandelingen.
methode Narratieve review.
resultaten De gemiddelde effectgrootte van psychiatrische medicatie is 0,49 en die van somatische medicatie 0,45. De effectgrootte van psychotherapie varieert van 0,3-0,84, maar komt uit op gemiddeld 0,39 in een meta-analyse met correctie voor publicatiebias.
conclusie De gemiddelde effectiviteit van psychiatrische behandelingen is vergelijkbaar met die van behandelingen in de somatiek. Binnen beide behandelgebieden bestaat grote variatie in effectiviteit van behandelingen. Op het niveau van individuele patiënten is deze variatie nog groter. Het doel van personalised medicine is om de indicatiestelling voor behandeling op individueel patiëntniveau toe te spitsen, zodat vermeden wordt dat patiënten blootgesteld worden aan voor hen weinig effectieve behandelingen. Gezien de beperkte, middelgrote effectiviteit in de hele geneeskunde lijkt dit een belangrijk doel om de uitkomst van behandelingen te verbeteren.

trefwoorden effectiviteit behandeling, psychiatrie, somatiek