Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 766 - 770

Korte bijdrage

Samenwerking en cliëntperspectief voorwaarden voor succes; reflectie op het maatschappelijk rendement van de psychiatrie

N. Vos de Wael

achtergrond Er is steeds meer aandacht voor het maatschappelijk rendement van de psychiatrie. Hoe beoordelen cliëntenorganisaties deze aandacht?
doel Bespreken van het maatschappelijk rendement van de psychiatrie vanuit het integrale perspectief van de patiënt/burger en zijn leefwereld.
methode Kritische bespreking aan de hand van een casus en relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
resultaten De toegenomen aandacht voor het maatschappelijk rendement van de psychiatrie is op zichzelf positief, maar we moeten bedacht zijn op complicerende factoren. Een valkuil bij deze toegenomen aandacht is de reductie van maatschappelijk rendement tot economisch rendement en het ondergeschikt maken van persoonlijk rendement in termen van minder psychisch lijden en meer herstel. Een andere valkuil is vermenging met ethische vraagstukken.
conclusie Het maatschappelijk rendement van de psychiatrie is nooit geïsoleerd vast te stellen, want het is afhankelijk van goede samenwerking met de patiënt zelf, zijn naaste omgeving en maatschappelijke partners. Het cliëntperspectief verdient daarbij erkenning als verbindend element en de gezamenlijke inspanningen dienen zich te richten op het versterken van de patiënt/burger en zijn naaste omgeving.

trefwoorden cliëntperspectief, maatschappelijk rendement psychiatrie, samenwerking