Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 7, 553 - 554

2015 317 cover woodbury smith

Algemene psychiatrie

Clinical topics in disorders of intellectual development

Marc Woodbury-smith (red.)

RCPsych Publications,Londen 2015 313 pagina’s, isbn 978-19-0927-2639-0, £ 30,-

In dit recent verschenen overzichtswerk behandelen de auteurs problemen in de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Deze problemen spelen zich af op het grensvlak van genetica, ouderdom, epilepsie en forensische psychiatrie. Het boek is geschreven voor psychiaters en andere professionals die werken met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

De afgelopen decennia is duidelijk geworden dat mensen met een verstandelijke beperking een vier- tot vijfmaal grotere kans hebben om een psychiatrische aandoening of gedragsstoornis te ontwikkelen dan mensen met een normale begaafdheid. Daarom staat deze populatie steeds meer in de belangstelling van psychiaters.

In vier delen en 16 overzichtelijke hoofdstukken besteden de verschillende auteurs aandacht aan comorbiditeit van verstandelijke beperking (gedragsstoornissen, psychiatrische aandoeningen en epilepsie) en de psychofarmacologische en psychologische behandeling daarvan. Daarnaast zijn er hoofdstukken over behavioural phenotypes en meer algemeen over gezondheidsproblemen en problemen waar kinderen of ouderen met een verstandelijke beperking tegenaan kunnen lopen. Het boek sluit af met een hoofdstuk over forensische psychiatrie.

In compacte hoofdstukken, soms origineel geschreven, soms bewerkingen van artikelen uit Advances in Psychiatric Treatment, worden de diverse onderwerpen uitgewerkt. Het geeft direct de meerwaarde aan van dit boek. Voor collega’s die zich willen verdiepen in patiënten met een verstandelijke beperking biedt het een breed overzicht van bijkomende problemen en aandoeningen en de dilemma’s die daarmee gepaard gaan. Tabellen en figuren zijn ondersteunend en bieden handige overzichten. Per hoofdstuk is een up-to-date literatuurlijst beschikbaar en het boek sluit af met een index.

De keuze van de onderwerpen is echter nogal onevenwichtig. Zo heeft men aan angststoornissen een hoofdstuk gewijd, maar niet aan belangrijke aandoeningen zoals schizofrenie of stemmingsstoornissen. Aan autisme worden juist weer vier hoofdstukken, bijna een derde van het boek, besteed. Voor een grondige en volledige bestudering van comorbiditeit bij mensen met een verstandelijke beperking is dit boek dus niet geschikt. Specifiek geïnteresseerde collega’s in verstandelijk beperkte patiënten met gedragsstoornissen en psychiatrische aandoeningen kunnen daarom wellicht beter terecht bij de derde editie van Psychiatric and behavioral disorders in intellectual and developmental disabilities door Colin Hemmings en Nick Bouras (2016). Die uitgave is begin dit jaar verschenen en mag ondertussen tot de standaardwerken gerekend worden.

  • Hemmings C, Bouras N. Psychiatric and behavioral disorders in intellectual and developmental disabilities (3de ed). Cambridge: Cambridge University Press; 2016.

J.J. Stolker, psychiater, Maarssen