Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 7, 551 - 552

2015 275 cover baljon

Algemene psychiatrie

Persoonsgerichte therapie in de praktijk. Emotiegericht, procesgericht, cliëntgericht

Marijke Baljon, Grieteke Pool, Roelf Jan Takens

Hogrefe Uitgevers, Amsterdam 2015 251 pagina’s, isbn 978-90-797-2993-7, € 24,50

Met dit boek willen de auteurs de huidige stand van zaken geven van de persoonsgerichte therapie en laten zien hoe deze benadering te concretiseren in interventievaardigheden.

Verschillende aspecten van de persoonsgerichte therapie komen aan bod. Zo zijn er hoofdstukken over empathie, focussen en concreet spiegelen. Auteurs leggen heel wat zaken helder uit en de theorie wordt daarbij mooi aangevuld door oefeningen en praktische casussen.

De opbouw en structuur van het boek zijn soms verwarrend. Er zijn 14 hoofdstukken. Sommige handelen over een bepaalde therapeutische techniek, andere over een bepaald subtype van persoonsgerichte therapie, en nog andere over persoonsgerichte therapie als behandeling voor een bepaalde stoornis. Enkel de behandeling van angst en depressie krijgt daarbij een eigen hoofdstuk, terwijl de behandeling van andere stoornissen ofwel niet aan bod komt ofwel verspreid over de andere hoofdstukken. De volgorde van de hoofdstukken doet soms ook onlogisch aan: zo had ik het hoofdstuk over indicatiestelling veel vroeger in het boek verwacht.

Aan wie dit boek aan te bevelen? Voor wie op zoek is naar een compleet naslagwerk, is dit boek wellicht niet omvattend genoeg. Wie een echt praktische handleiding zoekt, zal misschien struikelen over de grote hoeveelheden theorie. Voor deze beide groepen lezers vormt de structuur een bijkomende hinderpaal.

Wie echter op zoek is naar een
gedegen en mooi geïllustreerde bespreking van een aantal aspecten van persoonsgerichte therapie (bijvoorbeeld over focussen of concreet spiegelen), kan in dit boek wel degelijk iets van zijn gading vinden.

M. Van Den Bossche, psychiater-psychotherapeut, Bilzen