Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 7

Redactioneel

E. Vrieze

Doe dat nog eens?, 502 - 503

Oorspronkelijk artikel

A. Muntingh, M. Laheij, H. Sinnema, M. Zoun, A. van Balkom, A. Schene, J. Spijker

Kwaliteit van leven en klachten na een zelfmanagementtraining bij patiënten met chronische angst en depressie: een gerandomiseerde studie, 504 - 512

Essay

P.F. Bouvy

Schizofrenie bestaat: wel / niet / weet niet, 513 - 519

Essay

J.D. Blom, F.R.E. Smink, E.V. Kwidama, V.M. Vladár Rivero

De paarse krokodil in de psychiatrie: over bureaucratie, bureaucratisme en onze heimelijke liefde voor procedures, 520 - 528

Korte bijdrage

D. Muller, F. Schirmbeck, L. de Haan

Aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van dwangsymptomen bij schizofrenie, 529 - 534

Korte bijdrage

E. van der Sloot, R.R.J.M. Vermeiren, D.P. Engberts

Gegevensstromen en grenzen aan het gebruik van patiëntgegevens van (forensische) jeugdinstellingen, 535 - 542

Gevalsbeschrijving

F. Smeets, J.W. Ummels, F.R.J. Verhey, S.P.J. van Alphen

Een 87-jarige man met late-onset frontotemporale dementie, 543 - 546

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. Huijbers

Ondanks mindfulness toch veel terugval bij afbouwen antidepressiva, 547 - 547

Nederlands-Vlaams toponderzoek

F. Lamers, Y. Milaneschi

Leptineresistentie: de schakel tussen obesitas en atypische depressie?, 548 - 548

Psychiatrie van de Toekomst

J.B. Zantvoord, S. Kamps

Cardiovasculaire aandoeningen bij het gebruik van antidepressiva: een overschat probleem?, 549 - 549

Ingezonden brief

M. Oosterhoff

Reactie op ‘Richtlijn psychiatrische diagnostiek 2015: sterke positionering met enkele rafelrandjes’ (2), 557 - 557

Boekbesprekingen