Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 5, 361 - 370

Oorspronkelijk artikel

Een verkennende studie naar blended cognitieve gedragstherapie voor paniek-stoornis: resultaten en patiëntervaringen

A. Bruinsma, M. Kampman, C.C. Exterkate, G.J. Hendriks

achtergrond De ondersteuning van behandeling met digitale technologie (e-health of blended zorg) wordt toenemend geïmplementeerd in de geestelijke gezondheidszorg met de verwachting dat hiermee de doelmatigheid toeneemt.
doel Verkennen van de uitvoerbaarheid van blended cognitieve gedragstherapie (cgt) voor paniekstoornis.
methode Een vergelijking van 9 face-to-facesessies blended cgt (n = 18) aangevuld met digitale ondersteuning via een tabletcomputer en 3 e-mailcontacten, met 12 wekelijkse sessies reguliere cgt (n = 18). De primaire uitkomstmaten waren paniekfrequentie en vermijdingsgedrag. De secundaire uitkomstmaat was algemeen functioneren. De ervaringen met de behandelingen werden vastgesteld middels een gestructureerd interview.
resultaten De effectsizes van zowel de reguliere cgt als de blended cgt waren gemiddeld tot groot (Cohens d 0,42 tot 1,60). Bij beide behandelingen was er een significante vermindering in klachten. Er waren geen duidelijke verschillen in patiënttevredenheid tussen beide condities. Binnen de blended cgt werd gemiddeld 39 minuten meer directe tijd en totaal gemiddeld 41 minuten minder geregistreerd, een tijdsbesparing van 4%.
conclusie Blended cgt lijkt, met een vooralsnog bescheiden tijdbesparing, geschikt voor de psychologische behandeling van paniekstoornis. Voor het vaststellen van doelmatigheid en kosteneffectiviteit is grootschaliger onderzoek nodig.

trefwoorden blended care, cognitieve gedragstherapie, digitale toevoegingen, paniekstoornis, patiëntervaringen