Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 5, 380 - 387

Overzichtsartikel

Gedragsstoornissen bij meisjes: een overzicht van risicofactoren en ontwikkelingsverloop

W. Merckx, D. Van West

achtergrond Studies over gedragsstoornissen bij meisjes zijn relatief zeldzaam. Voor een optimale preventie en behandeling is een degelijke kennis van de risicofactoren en het ontwikkelingsverloop echter erg belangrijk.
doel Een overzicht creëren van wat er bekend is over risicofactoren voor en ontwikkelingsverloop van gedragsstoornissen bij meisjes.
methode Binnen de databanken eric, PubMed en Medline werd gezocht naar artikelen met het passende onderwerp. We namen 41 studies door en vatten de belangrijkste resultaten samen.
resultaten Meerdere risicofactoren kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van gedragsstoornissen bij meisjes. Net zoals jongens kunnen ook meisjes de life-course-persistent vorm van antisociaal gedrag vertonen. Bij meisjes met deze vorm zag men vaak ernstige risicofactoren. Meisjes met ernstige vormen van antisociaal gedrag hebben een verhoogd risico op aanpassingsproblemen op latere leeftijd.
conclusie Om aan gerichte preventie en behandeling te kunnen doen, dient men ook in toekomstig onderzoek voldoende aandacht aan dit onderwerp te besteden.

trefwoorden gedragsstoornissen, meisjes, ontwikkelingsverloop, risicofactoren