Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 4, 309 - 313

Gevalsbeschrijving

Therapieresistente psychose door interactie tussen ritonavir en olanzapine

TH. van Oeffelt, E.J.D. Prinsen

samenvatting Patiënten met schizofrenie raken 8 keer vaker dan gemiddeld besmet met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). Hoewel er gegevens uit in-vitrostudies zijn over de interactie tussen antipsychotica en antiretrovirale middelen, zijn gevalsbeschrijvingen van in-vivogebruik schaars. We zagen een 35-jarige patiënt met schizofrenie, polydruggebruik en hiv-infectie, die werd opgenomen wegens een therapieresistente psychose. Een relevante interactie tussen het antiretrovirale middel ritonavir en het antipsychoticum olanzapine bleek hiervan de oorzaak. Voor zover ons bekend is dit de eerste beschrijving in de literatuur van een klinisch relevante interactie. We geven een literatuuroverzicht van dit type interacties.  

trefwoorden antipsychotica, antiretrovirale middelen, interactie, psychose, schizofrenie