Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 4, 332 - 332

2014 276 cover pertwee

Verslaving en eetstoornissen

Handbook of cannabis

Roger G. Pertwee (red.)

Oxford University Press, Oxford 2014 747 pagina’s, isbn 978-01-996-6268, € 154,50

Het Handbook of cannabis is een imponerend boekwerk en dit komt niet alleen door de omvang en het aantal pagina’s. De hoofdauteur heeft van cannabis zijn levenswerk gemaakt en het wordt snel duidelijk waarom. Cannabis sativa is een fascinerende plant met vele chemische bestanddelen (fytocannabinoïden), waaronder de non-psychotrope cannabinol en de psychoactieve trans-delta-9-tetrahydrocannabinol (9-thc).

Het boek bestaat uit 6 delen, die weer onderverdeeld zijn in diverse hoofdstukken. De hoofdstukken zijn overzichtelijk geschreven door internationaal erkende auteurs. De delen beginnen vaak met wetenschappelijke (biochemische) hoofdstukken, waarna de verbinding met de praktijk gemaakt wordt zoals de potentiële aangrijpingspunten van de fytocannabinoïden.

Deel 1 is een soort inleiding en schetst een globaal overzicht van diverse thema’s zoals: biochemie van de verschillende fytocannabinoïden, historie, internationale controle en wetgeving op cannabis, en (potentiële) farmacologische toepassingen. Ten slotte wordt de cultivatie van de C. sativa besproken.

Deel 2 bespreekt de farmacologische eigenschappen van cannabis en de diverse effecten op het lichaam, waaronder neuropsychiatrische (verslaving, stemming en angst), cardiovasculaire, gastro-intestinale, immunologische effecten.

Deel 3 gaat dieper in op de wet- en regelgeving over productie en distributie van cannabis en geeft een historisch overzicht van de ontwikkelingen en indicaties van medicinale cannabis. Zo geeft het een goed overzicht van wat er bekend is over de synthetische cannabinoïden: dronabinol (Marinol), nabilon (Cesamet) en nabiximols (Sativex).

Deel 4 geeft een wetenschappelijk en klinisch overzicht over de huidige therapeutische toepassingen van fytocannabinoïden bij misselijkheid en braken, pijnbestrijding en multiple sclerose.

Deel 5 beschrijft de potentiële toepassingen van cannabis zoals bij neurodegeneratieve aandoeningen, schizofrenie, epilepsie, cardiovasculaire aandoeningen en kanker.

Deel 6 beschrijft de ongewenste effecten (afhankelijkheid en schizofrenie) en lichamelijke gevolgen van recreatief cannabisgebruik. Ten slotte gaat het verder in op maatschappelijke aanpak van de schadelijke gevolgen van cannabis zoals harm-reductionbeleid.

Ik concludeer dat we het Handbook of cannabis kunnen beschouwen als de state of the art van de kennis over de C. sativa. Door de grote variatie in onderwerpen is het geschikt voor diverse professionals, zoals biologen, biochemici, farmacologen, clinici en beleidsmakers. Helaas blijven de ‘ongewenste’ gevolgen van cannabis en met name de behandelaspecten van cannabisafhankelijkheid onderbelicht. Hierdoor is het boek vooral een pleidooi voor de wondere wereld van de C. sativa met vele potentiële toepassingen.

P. Höppener