Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 2, 109 - 113

Gevalsbeschrijving

De medicamenteuze behandeling van een man met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit gecombineerd met het syndroom van Gilles de la Tourette

T. Niers, M. Vegt, J.H.M. Tulen, G. Janzen, M.W. Hengeveld

samenvatting Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en het syndroom van Gilles de la Tourette komen frequent samen voor. Aan de hand van een gevalsbeschrijving van een volwassene met beide aandoeningen worden farmacotherapeutische mogelijkheden besproken. De opinie van de auteurs aangaande de plaats van antipsychotica, stimulantia, clonidine (α-2-receptoragonist) en combinaties hiervan, wordt gegeven.

 

trefwoorden aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis, farmacotherapie, syndroom van Gilles de la Tourette