Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 2

Redactioneel

C.F.A. Milders

De twee zielen van de psychiater: ervaring en onderzoek, 67 - 69

Redactioneel

P.N. van Harten

www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl, 71 - 72

Oorspronkelijk artikel

A.T.F. Beekman, S.W. Geerlings, D.J.H. Deeg, J.H. Smit, R.S. Schoevers, E. de Beurs, A.W. Braam, B.W.J.H. Penninx, W. van Tilburg

Het beloop van depressie bij ouderen: resultaten van 6 jaar intensieve follow-up, 73 - 84

Oorspronkelijk artikel

W.H. van Zelst, E. de Beurs

Het effect van twee recente gebeurtenissen op symptomen van de posttraumatische stressstoornis in de oudere bevolking, 85 - 91

Overzichtsartikel

L. de Haan

Relevantie van het metabolisme van homocysteïne voor de behandeling van schizofrenie, 93 - 99

Essay

A.E.J.G. Wiersma

'Had u dat nou niet eerder kunnen vertellen?'1, 101 - 107

Gevalsbeschrijving

T. Niers, M. Vegt, J.H.M. Tulen, G. Janzen, M.W. Hengeveld

De medicamenteuze behandeling van een man met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit gecombineerd met het syndroom van Gilles de la Tourette, 109 - 113

Gevalsbeschrijving

T.J. Holwerda, P.F.J. Schulte, M.G. Charbon-Rosier

Hyponatriëmie bij gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers, 115 - 119

Referaat

P.R. Bakker

Nog geen gouden standaard voor de diagnose frontotemporale dementie, 121 - 121

Referaat

Y.K. Chong, E.E. Vleugel, R.C. van der Mast

Grotere gevoeligheid voor bijwerkingen van antipsychotica bij frontotemporale dementie, 122 - 122

Referaat

E. van Os

Ischemische hartziekte belangrijkste doodsoorzaak bij psychiatrische patiënten, 122 - 123

Referaat

F. Oostervink

Weinig wetenschappelijke belangstelling voor de bipolaire stoornis in vergelijking met schizofrenie?, 123 - 124

Ingezonden brief

H.G. Tuynman-Qua,

Reactie op 'Atomoxetine effectief bij ADHD bij volwassenen?', 125 - 125

Ingezonden brief

H.J.R. Hoenders

Antwoord aan collega Tuynman-Qua, 126 - 126