Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 4, 225 - 228

Gevalsbeschrijving

Risperidon en gestoorde glucosetolerantie

J.L.M. Passier, N.A.M. Ruigewaard, R.B.J. Timmermans, W.L. Diemont

samenvatting Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb heeft enkele meldingen ontvangen van effecten op de glucosehuishouding tijdens gebruik van risperidon. De 1B-tekst van Risperdal ® vermeldt deze bijwerking niet. In dit artikel worden de betreffende gevallen beschreven en wordt gezocht naar vergelijkbare casus in de literatuur en in de WHO-databank. Gezien de soortgelijke effecten van olanzapine en clozapine is een overeenkomstig werkingsmechanisme aannemelijk.

 

 

trefwoorden glucosetolerantie, risperidon, schizofrenie