Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 4, 211 - 219

Overzichtsartikel

Peritraumatische dissociatie als voorspeller van posttraumatische stressstoornis: een kritische noot.

I. Candel, H. Merkelbach

achtergrond  In de literatuur gaat men er nogal eens vanuit dat dissociatieve ervaringen ten tijde van een trauma (peritraumatische dissociatie) de kans op het ontwikkelen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) vergroten.
doel
  Een kritische inventarisatie van de literatuur over peritraumatische dissociatie en PTSS.
methode
  Literatuuronderzoek naar de relatie tussen peritraumatische dissociatie en PTSS met behulp van PsycINFO en Medline met als trefwoorden peritraumatic dissociation en posttraumatic stress disorder. Onderzoeken over peritraumatische dissociatie werden getoetst aan inzichten uit de psychologische literatuur over zelfrapportage.
resultaten  Onderzoek naar de relatie tussen peritraumatische dissociatie en PTSS stoelt op retrospectieve zelfrapportages. Mensen in het algemeen en PTSS-patiënten in het bijzonder geven echter vaak geen precieze beschrijving van hun ervaringen tijdens een ingrijpende gebeurtenis. De beperkingen die in dit verband een rol spelen, hebben te maken met vergeten, attributie en malingering.
conclusie
  Op het causale verband tussen peritraumatische dissociatie en PTSS valt het nodige af te dingen wanneer er rekening gehouden wordt met de methodologie die doorgaans wordt gehanteerd om dit verband te bestuderen.

 

 

trefwoorden peritraumatische dissociatie, posttraumatische stressstoornis, retrospectieve rapportage, trauma