Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 3, 223 - 227

Korte bijdrage

Jongeren met een psychotische kwetsbaarheid over seksualiteit, intimiteit en relaties

J. de Jager, H.A. Wolters, G.H.M. Pijnenborg

achtergrond Problemen op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relaties komen veel voor onder jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid.
doel Met kwalitatief onderzoek in kaart brengen van de wijze waarop seksualiteit, intimiteit en relaties binnen de psychiatrie besproken kunnen worden.
methode We werkten met acht focusgroepen, bestaande uit cliënten en zorgprofessionals. De bijeenkomsten van de focusgroep werden volledig getranscribeerd en met Nvivo geanalyseerd.
resultaten Cliënten gaven aan de thematiek in een groepscontext te willen bespreken, waarbij opsplitsing op basis van geslacht niet wenselijk was en onderlinge ervaringsuitwisseling centraal diende te staan.
conclusie Het is wenselijk binnen de psychiatrie meer aandacht te besteden aan seksualiteit. Door op een laagdrempelige, vrijblijvende wijze ervaringsuitwisseling te faciliteren, kan de zorg voor jongeren met een psychotische kwetsbaarheid geoptimaliseerd worden

trefwoorden jongvolwassenen, psychoses, seksualiteit