Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 3, 247 - 247

2015 151 cover barnhill 1

Algemene psychiatrie

Casusboek DSM-5

John W. Barnhill

Uitgeverij Boom, Amsterdam 2015 402 pagina’s, isbn 978-90-895-3435-4, € 89,95

Dit casusboek met gevalsbeschrijvingen gebaseerd op de dsm-5, is door Uitgeverij Boom gepositioneerd binnen de andere uitgegeven boeken op basis van de nieuwe dsm-5. Ook is de vertaling verzorgd door hetzelfde team dat de overige uitgaven heeft uitgebracht, onder voorzitterschap van prof. dr. M.W. Hengeveld. In de vertaling is ervoor gezorgd dat de gevalsbeschrijvingen herkenbaar zijn voor de lezers. De casusbeschrijvingen zijn omgewerkt om ze zo veel mogelijk te laten lijken op Nederlandse patiënten, zelfs met Nederlandse namen en Nederlandse standaarden voor medicatie. Wennen is dat de Amerikaanse afkortingen ook vernederlandst zijn: wie denkt bij adhs aan adhd?

Overigens zijn de beschreven casussen niet vermeld in een voor ons bekende volgorde. De in Nederland bekende indeling van het psychiatrisch onderzoek (anamnese, status mentalis etc.) wordt in de Amerikaanse editie niet gevolgd; in de Nederlandse editie is dit zo gelaten.

De opbouw die in het boek is gehanteerd, is dezelfde als die in het dsm-5-handboek zelf. Het begint met de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en eindigt met de parafiele stoornissen. Conform de dsm-5 bestaat er geen assenindeling meer. In de inleiding wordt expliciet vermeld dat ook overige werkers binnen de geestelijke gezondheidszorg gebruik kunnen maken van de dsm-5 en dit boekwerk, met de restrictie dat het oordeel van een ervaren clinicus vereist is om het normale van het pathologische te onderscheiden bij het vastleggen en afgrenzen van specifieke diagnostische criteria en de differentiaaldiagnose.

De casussen zijn niet geselecteerd op reden van verwijzing; de klinische moeilijkheid varieert. De gevalsbeschrijvingen zijn wel een goede weerspiegeling van de dagelijkse klinische praktijk. Elke gevalsbespreking neemt ongeveer 1000 woorden in beslag. Het vernieuwende aan dit casusboek is dat elk hoofdstuk begint met een inleiding waarin de veranderingen in de betreffende categorie van de dsm-5 worden besproken ten opzichte van de dsm-iv.

Voor het Nederlandse taalgebied is dit een goed uitgegeven en goed vertaald boek met heldere gevalsbeschrijvingen. Door de fraaie vertaling is het ook goed leesbaar voor degenen die niet dagelijks de Engelse taal lezen. Het boek leent zich dan ook goed voor het gebruik in het klinisch onderwijs aan universiteit en hogeschool. Regelmatig een casus lezen is ook voor ervaren klinisch werkenden een herhaalde opfrisser.

H. van Marle