Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 3, 232 - 236

Gevalsbeschrijving

Katatonie: een veelvoorkomend, maar weinig herkend ziektebeeld

S.T.H. Honings, B.M.G. Arts, J. van Os

samenvatting Wij zagen een 63-jarige vrouw met een schizoaffectieve stoornis die gedurende ruim twee maanden was opgenomen op twee verschillende afdelingen vanwege een onbegrepen psychiatrisch toestands-beeld. Uiteindelijk werd patiënte verwezen naar de psychiatrische afdeling van het algemene zieken-huis, alwaar zij behandeld werd met ect vanwege katatonie. Na drie behandelingen was er een volledige remissie van het toestandsbeeld.

trefwoorden behandeling, elektroconvulsietherapie, katatonie