Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2, 150 - 153

Gevalsbeschrijving

Aortaruptuur als fatale complicatie bij elektroconvulsietherapie

S. Dogan, I. Aksoy, R.W. Kupka

samenvatting Elektroconvulsietherapie (ect) is een effectieve en veilige behandeling. Wij beschrijven een 49-jarige man die na ect overleed aan de gevolgen van een aortaruptuur met dissectie. Letale cardiovasculaire complicaties bij ect zijn zeldzaam. In deze gevalsbeschrijving geven we een overzicht van cardiovasculaire complicaties.

trefwoorden cardiovasculaire complicaties, elektroconvulsietherapie, ect, mortaliteit