Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2, 132 - 139

Essay

Een persoonlijke diagnose voor patiënten die stemmen horen; van symptoom naar klacht met betekenis in een context

H.J.T.M. Corstens, M.A.J. Romme

achtergrond In zijn spraakmakende boek De dsm-5 voorbij pleit Jim van Os voor het gebruik van een persoonlijke diagnose.
doel Beschrijven hoe men tot een dergelijke persoonlijke diagnose kan komen bij mensen die stemmen horen.
methode Bij mensen die stemmen horen hebben wij een systematische aanpak beschreven en uitgebreid beproefd.
resultaten Met deze methode wordt de relatie tussen stemmen horen en persoonlijke levensgebeurtenissen gelegd die voor een verder herstel belangrijke aanknopingspunten biedt.
conclusie Voor de patiënt en de professional biedt een dergelijke persoonlijke diagnose belangrijke voordelen: deze wordt in goed overleg met de patiënt gemaakt, versterkt de werkrelatie en stelt het persoonlijke verhaal van de patiënt centraal. Verder versterkt deze persoonlijke diagnose de regie die de patiënt heeft, wordt deze voor de patiënt in begrijpelijke taal beschreven en leidt tot in principe oplosbare persoonlijke problemen die aanwijzingen geven voor verdere behandeling en herstel.

trefwoorden auditieve verbale hallucinaties, persoonlijke diagnose, stemmen