Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2, 165 - 165

2014 341 cover lavretsky

Algemene psychiatrie

Resilience and aging. Research and practice

Helen Lavretsky

Johns Hopkins University Press, Baltimore 2014 255 pagina’s, isbn 978-14-214-1498-0, $ 44,95

Het begrip ‘resilience’, herstelvermogen of veerkracht, staat toenemend in de belangstelling bij langdurig bestaande psychiatrische aandoeningen. Met de spectaculaire groei van het aantal ouderen in de wereld is ook de interesse in het begrip ‘veerkracht’ als tegenhanger van het begrip ‘kwetsbaarheid’ bij veroudering sterk ontwikkeld. Niet alleen voor ouderen en hun directe omgeving, maar ook voor de maatschappij in groter verband is de speurtocht naar een goede benadering om kwetsbaarheid zo veel mogelijk te beperken uiterst belangrijk. Het zoeken naar preventieve interventies om met de fysieke, psychische en sociale verandering om te gaan bij veroudering is dan ook een thema dat onderzoekers en clinici van verschillende pluimage in de ouderengeneeskunde bindt.

Deze beknopte monografie van de Amerikaanse hoogleraar Ouderenpsychiatrie Helen Lavretsky geeft een uitstekend overzicht over het begrip ‘veerkracht’ in de context van veroudering. Op toegankelijke wijze schetst zij hoe veerkracht als dynamisch concept bij veroudering kan helpen om zinnige onderzoeksthema’s te benoemen. Het interessante hierbij is dat veerkracht niet alleen dient om achteruitgang bij ouder worden ‘uit te stellen’, maar dat het hanteren van de uiteindelijk onvermijdelijke verslechtering van functies ook iets is wat geleerd kan worden.

Verder komen in de meeste hoofdstukken ook praktisch toepasbare inzichten aan de orde met voor de dagelijkse praktijk zinnige tips. In de toegankelijk geschreven 14 hoofdstukken wordt noodzakelijkerwijs een caleidoscoop gepresenteerd van het begrip ‘veerkracht’. Zo geeft het hoofdstuk over biomarkers en de neurobiologie van veerkracht een samenvatting van relevant onderzoek met adequate referenties. Maar ook een hoofdstuk over spiritualiteit en veroudering wordt ondersteund met een overzicht van recent onderzoek en meetinstrumenten.

De prettig leesbare vorm waarin het boek is geschreven en de toon ervan doen vermoeden dat de auteur zelf over ruime levenservaring en wijsheid beschikt. Dit boek is een absolute aanrader voor ouderenpsychiaters, geriaters, ouderengeneeskundigen en andere specialisten betrokken bij onderzoek en behandeling van oudere patiënten.

M. Stek