Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2, 114 - 121

Overzichtsartikel

Sociale disfunctie bij schizotypie

O. de Wachter, J. De La Asuncion, B. Sabbe, M. Morrens

achtergrond Schizotypie is een persoonlijkheidsorganisatie die nauw samenhangt met schizotypische persoonlijkheidsstoornis en schizofrenie, en gekenmerkt wordt door beperkingen in sociaal functioneren. Hoewel deze sociale disfunctie nog niet volledig onderbouwd is, zijn bepaalde aspecten ervan veelbelovend als voorspellende marker voor schizofrenie.
doel Beschrijven van schizotypie en de invloed ervan op sociaal functioneren.
methode Literatuuronderzoek aan de hand van de onlinedatabases PubMed en Psycinfo.
resultaten Schizotypie ligt aan de basis van schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Beide aandoeningen worden gekenmerkt door een verhoogd risico op schizofrenie. De sociale disfunctie die gezien wordt bij schizotypie, komt overeen met die bij schizofrenie. Beperkingen in sociale cognitie zijn oorzakelijke factoren van deze sociale disfunctie. Zowel de negatieve als de positieve dimensie van schizotypie beïnvloedt sociale cognitie.
conclusie Er is meer gericht, objectief en interactief onderzoek nodig naar de verschillende aspecten van sociaal functioneren binnen schizotypie om potentiële premorbide markers voor schizofrenie te ontdekken.

trefwoorden schizotypie, schizotypische persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie, sociale disfunctie