Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2, 140 - 144

Korte bijdrage

‘Kunnen de separatiecijfers omlaag?’ Structuur geven aan behandelbeleid met methodisch werken

C.E. Boumans, J.I.M. Egger, G.J.M. Hutschemaekers

achtergrond Het creëren van een veilig behandelklimaat met minimaal gebruik van dwang op een afdeling voor intensieve psychiatrische zorg is een complex proces waarbij vele actoren betrokken zijn. De psychiater is verantwoordelijk voor de inzet van separatie, maar heeft een beperkte invloed op de feitelijke vormgeving ervan. Methodisch werken van het multidisciplinaire behandelteam kan hier perspectief bieden.
doel Onderzoeken op welke wijze de psychiater met methodisch werken het behandelbeleid kan structureren om separaties te beperken.
methode Kwantitatieve analyse van de effecten van implementatie van methodisch werken op het separeergebruik op een interventieafdeling, in vergelijking met controleafdelingen. Kwalitatieve analyse van veranderingen in de werkwijze en de rol van de verschillende professionals op de interventieafdeling.
resultaten Op de interventieafdeling nam het separeergebruik sterker af dan op de controleafdelingen. Dit ging gepaard met een toename van interdisciplinaire samenwerking en professionalisering.
conclusie Methodisch werken vermindert het separeergebruik, mogelijk als gevolg van betere interdisciplinaire samenwerking en professionalisering van het behandelproces.

trefwoorden behandelbeleid, ernstige psychiatrische aandoeningen, methodisch werken, separatie