Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2, 122 - 129

Overzichtsartikel

Auditieve verbale hallucinaties bij patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis

C. Zonnenberg, M.B.A. Niemantsverdriet, J.D. Blom, C.W. Slotema

achtergrond Traditioneel wordt verondersteld dat auditieve verbale hallucinaties (avh) bij patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis (bps) zeldzaam zijn, dat ze een ‘pseudo’-karakter hebben en dat ze weinig lijdensdruk veroorzaken.
doel Het bieden van een overzicht van studies naar de prevalentie en fenomenologische karakteristieken van avh bij patiënten met een bps en de daaruit voortvloeiende lijdensdruk.
methode Een systematische literatuurstudie in PubMed en het Ovid-databestand.
resultaten avh worden ervaren door 27% van de patiënten met een bps. Deze verschijnselen zijn in fenomeno­logische zin niet te onderscheiden van die bij patiënten met een schizofreniespectrumstoornis. Bij 50% van de patiënten met een bps waren hallucinaties in meerdere modaliteiten aanwezig. De gemiddelde periode waarin avh werden ervaren, besloeg 17 jaar, de frequentie was gemiddeld enkele minuten per dag. De lijdensdruk was hoog met een matige verstoring van het leven.
conclusie avh en andere hallucinaties komen frequent voor bij de bps. Het verdient aanbeveling om patiënten hier gericht naar te vragen en hun waar mogelijk een behandeling te bieden. Een probleem hierbij is wel dat evidence-based behandelmethoden zoals antipsychotica, cognitieve gedragstherapie en transcraniële magnetische stimulatie voor deze specifieke groep nog niet systematisch werden onderzocht.

trefwoorden lijdensdruk, prevalentie, pseudohallucinatie, stemmen horen, zelfbeeld